کد خبر : 1832
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 آذر 1401 - 2:58

نقش معلمان در ایجاد حس تعلق به وطن

نقش معلمان در ایجاد حس تعلق به وطن
مشروح گفت و گو با دکتر حسین حسینی سوق را در ادامه خواهید خواهند؛

هویت ملی از جمله موضوعاتی است که مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب است به گونه ای که ایشان در دیدار اقشار مختلف مردمی همواره بر آن تاکید دارند.انسان بی ‌وطن احساس بی‌هویتی و بی‌پشتوانگی می‌کند و در تندباد حوادث و فراز و نشیب‌ها احساس تهی بودن دارد.یکی ازتکیه‌گاه‌ها ودلبستگی‌های انسان، وطن، خاک و سرزمین است واین دلبستگی با سایر ارزش‌های علمی و معنوی و اخلاقی منافاتی ندارد.دکتر حسین حسینی سوق جامعه شناس برجسته ملی و از فرهنگیان با سابقه وزارت آموزش و پرورش اما در اتاق گفت و گو دهدشت وب، کم شدن حس تعلق به میهن در میان نسل نوجوانان و دانش آموزان را زنگ خطر برای کشور دانسته و با تشریح وظایف فرهنگیان مسیرهای بستر سازی برای میهن دوستی را در میان ایشان ترسیم نموده است. مشروح گفت و گو با دکتر حسین حسینی سوق را در ادامه خواهید خواهند

فروپاشی انسجام شخصیتی و هویت بحران زده جوانان و نوجوانان

تجارب زیسته بیش از سه دهه اینجانب به عنوان معلم جامعه شناسی و نشستن پای صحبت همکاران دلسوزی که عمرشان را وقف تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده اند و می کنند بیانگر نوعی صورت بی پایان برای فروپاشی انسجام شخصیتی و هویت بحران زده جوانان و نوجوانان است که به جز مواجهه سلبی و پذیرش و تسلیم وضعیت هیچ برخوردی ایجابی و موثری نمی توانند پیشنهاد دهند

معلمان عناصر فکور و پیشتازان اصلاح جامعه

امروزه بی‌تردید بحران هویت در میان جوانان و نوجوانان ما مسئله‌ای جدی و حیاتی است جوانان عموماً به خود انکاری خود استغنابی، و بیگانه پرستی مبتلا شدند. شوربختانه در میان بخش اعظمی از آنان حس تعلق به وطن از بین رفته است ما معلمان موظف هستیم در دل انواع بحران ها و نابسامانی ها نقش و رسالت خطیر خود را به عنوان عناصر آگاه و فکور جامعه ایفا کنیم، از مهم‌ترین عرصه‌های که نیاز به تبیین دارد بی تردید موضوع خطیر بازگرداندن حس احترام به خویشتن و ارتقای غرور ملی در میان جوانان ونوجوانان است .احیای ارزش ها و آموزه های سترگ سنت تاریخی ما امری بسیار حیاتی و البته عالمانه برای نسل جوان و نوجوان است.

شیفتگی دانش آموزان به رویکردهای غرب

جوانان و نوجوانان ما با دیدن مظاهر پیشرفت تکنولوژی و علمی در جهان غرب به شدت تحت تاثیر رویکردهای غرب محور نسبت به عقلانیت و علم جدید شیفتگی پیدا کردند. این وظیفه ما است که در مقابل نهیلیسم و پوچ گرایی برخاسته از دل تمدن جدید غرب، تفسیر معنوی از جهان را به دانش آموزان خویش بیاموزیم تا بتوانیم با انتقال ادب و حکمت ایران زمین، آموزه های سترگ و بالای فرهنگ ایرانی و گنجینه عظیم میراث تاریخی و سنت های رها شده را در شرایط انحطاط تاریخی و فرهنگی خویش به نسل های جوان ونوجوان‌ توفیق یابیم.

ما معلمان برای فرزندانمان به دنبال ساختن و مأوایی هستیم

نکند در وضعیت انحطاط تاریخی از ریشه های فرهنگی خود خدای ناکرده ما معلمان خود به بخشی از گروه‌های انحطاط فرهنگی تبدیل شده باشیم. درک و ضرورت این وضعیت لازمه شروع تازه‌ای است و با خودآگاهی به وضعیت کنونی می توانیم امیدوار باشیم به شروعی تازه که مسئله فهم، مسئله ماست نه مسئله حاکمیت . ما معلمان برای فرزندانمان به دنبال ساختن و مأوایی هستیم و این کار معلمان آگاه و فکورجامعه است. سیاست می تواند کالبد مدرسه را بسازد اما روح مدرسه را ما معلمان باید بسازیم چرا که مهره ای در یک نظام اداری و حکمرانی نیستیم، بنابراین باید نقش سوژه گی خود را بر اساس عاملیت انسانی خویش و مسئولیت اجتماعی در این شرایط حساس و خطیر ایفا کنیم .

یک تأخر تاریخی مهارناپذیری

درگذشته خانواده و روابط فامیلی ، سپس نهادهایی مثل آموزش، دین به عنوان مثال مدرسه و مسجد می توانسته اند در جامعه پذیری فرزندان نقش مهمی ایفا کنندو موجبات بومی کردن هنجارهای اجتماعی را فراهم کنند. اما امروزه با ظهور مدرنیته و پسامدرنیته کشورهای توسعه نیافته در یک تأخر تاریخی مهارناپذیری گرفتار آمده اند، حتی اگر نظام حکمرانی و همه نهادها کارآمد می بود علی الاصول همه مسائلی که جامعه به آنها مبتلا هست با چشم به هم زدنی مرتفع نمی گردند.امروزه با وجود کژ کارکردی های نهادی وفقدان نهادهای مدرن و کارآمد در یک چنین وضعیت آنومیکی هنجارها و ارزش های سنتی به تعلیق درآمده اند و صد البته در کنار سنت پوچ گرایی دوران مدرن برخاسته از فرهنگ جدید غرب نمی‌توان در امر تعلیم و تربیت دست روی دست گذاشت. هر فردی به اقتضای موقعیت خود در ارتقای حس تعلق به وطن در میان دختران و پسران ایرانی به ایفای نقش بپردازد.

ضرورت گفت و گوی فرهنگیان با نسل جدید


در جامعه ای که سرعت شتاب تغییرات در آن سرسام آور است، تقویت ادراکی، توانایی مواجهه با تغییرات در رویارویی با بی ثباتی های سیاسی، مالی، اقتصادی، عاطفی و خانوادگی ضروری می نماید.
کاهش تعلق خاطربه وطن و افت شدید مشارکت های مدنی به همراه گرایش شدید جوانان به خشونتهای خیابانی در جریان اغتشاشات اخیر و نیز افزایش بی‌سابقه مداخلات رسانه های معاند و بیگانه پایان خوشی برای مصالح عمومی و منافع عمومی نمی تواند داشته باشد.بنا بر موارد مذکور و در پرتو احساس مسئولیت اجتماعی و حرفه ای مان در قبال سرنوشت جامعه و در راستای کاهش آلام آحاد جامعه ضروری هست که فرهنگیان از هر طریق ممکن به گفتگو با جوانان و نوجوانان همت گماشته و عرصه را به تمامی به خوش رقصی عفریت تفرقه و نفاق در سایه دو قطبی سازی کاذب جامعه واگذار نکنند.

عبور از یک بحران!


رسانه های بیگانه با نهایت توان و قدرت بر طبل اختلافات می کوبند تا وضعیت را وخیم تروسیاه تر نشان دهند و دنبال این هستند تا با از بین بردن نمادهای اسلامی،یعنی حجاب، لباس روحانیت و عزاداری ها جوانان را در مقابل ملت شیعی وخدا جو‌ قرار دهند ورسیدن به بن بست را در تمامی عرصه های حیات ملت ایران به جوانان القا کنند، اجازه دادن به چنین شیطنت ها و بدخواهی هایی عین افتادن در چاهی است که آنها برای ما حفر کردند. بنابراین ترمیم و تغذیه افکار جوانان و نوجوانان بی هیچ تعارفی به مانند نان شب که صد البته بدان محروم و مستحق هستیم لازم و حیاتی است.بنابراین شناخت وتببین ابعاد هستی اجتماعی ایرانیان برای جوانان و نوجوانان برای ایجاد حس تعلق به وطن یک ضرورت است البته این توصیف باید به وضعیت نهیلیسم جهانی برآمده از مدرنیسم نیز توجه داشته باشد. وجود شکاف میان ما با جهان زیست جدید امروز به سهولت یک تهدید جدی برای جوانان و نوجوانان مهیا کرده است امیدوار هستیم باشکل گیری حس تعلق به وطن در میان جوانان و نوجوانان از سوی معلمان فکور وآگاه این سرزمین اهورایی و فهم توسعه‌نیافتگی تاریخی ما که همه مشکلات وفلاکت های ما در عرصه های اجتماعی سیاسی و فرهنگی از آن نشات می گیرد قادر به عبور از بحران مورد نظر باشیم.واز این طریق به ساختن ایرانی مقتدر در سایه حس تعلق به وطن زیر سایه امنیت ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی ایران گام برداریم وامیدوارانه با شناخت جهان پیچیده به ارتقا جایگاه ایران در جهان زیست جدید همت گماریم.

سخن پایانی…


در پایان باید به عرض دوستداران فرهنگ ایران زمین ودغدغه مندان این سرزمین اهورایی برسانم ،حس تعلق به وطن امروزه یک ضرورت هست،درک این ضرورت وامنیت لوازم آن یعنی تلاش برای احیای سنت های به تعلیق رفته وآموزه های سترگ ووالای فرهنگ ایرانی -اسلامی در عبور ما از این بحران یاری گرمان خواهد بود .
انشاالله

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مسعود اکبری چهارشنبه , ۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۱

مطالب واقعیت تلخ امروز جامعه را مطرح کرد است تلاش مسئولین را می طلبد این شکاف بین فر هنگی (جوانان اول انقلاب و جوانان امروز ) و این خلا توسط ارزش‌های مجازی پر شده و ذهن جوانان را به سوی خود هدایت کرده و عامل اصلی ایجاد بی هویتی و نابودی عرق وطن است …..